Helkama mukana Circular Design -valmennusohjelmassa

Kuva: Circular Design aloitustapahtuma, kuvaaja Petri Anttila

Helkama Velox mukana Circular Design -valmennusohjelmassa

Vuodenvaihteessa Suomessa on alkamassa kansainvälisestikin ainutlaatuinen, kiertotalouden mukaisia suunnitteluvalmiuksia kehittävä valmennusohjelma yrityksille. Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -ohjelma on ensimmäinen yrityksille suunnattu kokonaisuus, jossa syvennytään kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteisiin ja käytännön ratkaisuihin.

Maksuttomaan pilottiohjelmaan haettiin lokakuussa mukaan eri toimialoilta yrityksiä, jotka haluavat kehittää toimintamalliaan sekä tuote- ja palvelusuunnitteluaan kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Ohjelma kiinnosti yrityksiä laajasti ja siihen saatiin yhteensä 71 hakemusta, joista 50 yritystä valittiin mukaan pilottivalmennukseen.

Helkaman lisäksi mukaan valittiin mm. Stora Enso, UPM, Mirka, Kiilto ja Genelec. Rakennusalan toimijoita tuli mukaan runsaasti – rakennusalahan on mukana kiertotalouden Green Deal -sopimuksessa ja toimialajärjestö on ollut aktiivinen kiertotalouden edistämisessä. Myös tekstiiliteollisuuden yritykset olivat aktiivisia ohjelmaan hakijoita ja heitä saatiin mukaan hyvä mielenkiintoisten brändien ryhmä.

”Mukaan on lähtenyt edelläkävijöitten edelläkävijäjoukko. Tämä on lähtölaukaus uudelle tavalle ajatella sekä yritysten liiketoimintaa että tuotteita, ja toivottavasti ohjelma poikii uusia ideoita ja toimintamalleja keskeisillä sektoreilla. Ohjelma on osa Suomen kansallista kiertotalouden strategisen ohjelman toteuttamista”, summaa ympäristöneuvos Taina Nikula ympäristöministeriöstä.

Hakemuksia käsiteltiin neljän ennakkoon kerrotun valintakriteerin kautta. Valinnoissa huomioitiin mm. se, onko yritys tai sen toimiala sitoutunut Kiertotalouden Green Dealin skenaario- ja sitoumusprosessiin ja pystyykö yritys resursoimaan osallistujia sekä yritysjohdosta että muista avainhenkilöistä mukaan ohjelmaan. Lisäksi osallistuvien yritysten pilottiryhmän kokoonpano pyrittiin muodostamaan siten, että siinä olisivat edustettuina laajasti eri toimialat ja erilaiset kehityskohteet.

”Emme halunneet sulkea pois mitään toimialoja tai yrityksiä esimerkiksi niiden koon tai liikevaihdon perusteella. Tärkeintä oli löytää mukaan osallistujia, joilla oli aito motivaatio ja tarvittavat resurssit kehittämistyöhön ja kiinnostus kiertotaloutta ja muotoiluajattelua yhdistävään uudenlaiseen valmennusohjelmaan”, toteavat Design Forum Finlandin ja Ethica Oy:n hanketta vetävät Saija Malila ja Anne Raudaskoski.   

Yksi kiertotalouden tavoitteita on löytää ratkaisuja, jotka parantavat ympäristön tilaa pelkkien negatiivisten vaikutuksien minimoinnin sijaan. Kiertotalouden mukaisessa suunnittelussa tuotteita ja palveluja ei kehitetä vain yhtä loppukäyttäjää ajatellen. Sen sijaan uudet ratkaisut suunnitellaan laajemmissa kokonaisuuksissa toimiviksi ja tuottamaan enemmän arvoa usean elinkaaren ja käyttäjän kautta.

Yrityksille tämä tietää uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja jopa koko toimintaympäristön muutosta. Kiertotalouden mukainen suunnittelu auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin ja vahvistamaan kilpailukykyään. Uusi valmennusohjelma tukee tässä yrityksiä ja on mukana tekemässä Suomesta kiertotalouden edelläkävijää.

Valmennusohjelma on strategisen Kiertotalousohjelman toimenpide ja sen toteutuksesta vastaavat ympäristöministeriön ohjaamana muotoilun käyttöä yrityksissä edistävä Design Forum Finland ja kiertotalousasiantuntija Ethica Oy kumppaneinaan VTT, SYKE, Sitra, Frankly Partners, Miltton ja Alice Labs.

Lisätietoja: circulardesignsuomi.fi

Helkama Merida KTM

Tilaa uutiskirje

Kuule uutuuksista, tapahtumista ja parhaista pyöräilyvinkeistä ensimmäisenä!

Valitse näytettävät kentät
  • Kuva
  • Hinta
  • Tekniset tiedot
Klikkaa vertailun ulkopuolella jos haluat piilottaa vertailun
Vertaa